sandweiler est prête pour le Ronnen Desch

sandweiler est prête pour le Ronnen Desch
Dernières inscriptions – obligatoires – jusqu’à mardi 8 octobre au soir à “info@ronnendesch.lu” à Sandweiler, 16.00 heures Expo de matériel 17.00 – 19.00 heures Plénière avac Madame Corinne Cahen, Ministre de l’Intégration 19.00 heures verre de l’amitié offert par l’administration communale de Sandweiler

Migratioun an Asylfro als Menace vun der europäescher Liewensweis

Migratioun an Asylfro als Menace vun der europäescher Liewensweis
Carte blanche vum Paul Estgen op RTL 2. Oktober 2019 Virun en puer Wochen huet Madamm Ursula von der Leyen, déi designéiert Presidentin vun der Europäescher Kommissioun hir Ressortverdeelung fir déi nei Kommissioun virgestallt. D’Propositioun fir e Ressort mam Numm vum “Schutz vun der europäescher Liewensweis” ze schafen, huet fir vill Opreegung gesuergt. Dozou eng ...